Taulukko 1. Lokkisaaren pesimälinnusto
, parimäärä enimmillään / vuosi: 2000 (ennen hoitotoimia), 2001-2004 (ennen varsinaisia
maa-aines läjityksiä), 2005-2008 (läjitysaika). Ä = soidinhavainto. + = yleistymässä, - = taantumassa

 
Laji:
2000
2001-2004
2005-2008
kaulushaikara
1
0
0
ruskosuohaukka
1
0
0
silkkiuikku
3
1  
luhtakana
1(Ä)
0
1(Ä)
luhtahuitti
1(Ä)
0
1
nokikana
3
3
4
naurulokki
865
1625
n.2500
pikkulokki
0
50
70
kalatiira
2
n.10
n.25
kalalokki
0
0
1
punajalkaviklo
0
1-2
1-2
suokukko
0
1
0(-1)
töyhtöhyyppä
0
0
3
pikkutylli
0
0
1-2
sinisorsa
?
väh. 5
väh. 12 (+)
lapasorsa
1
3
7 (-)
jouhisorsa
0
0(-1)
0
haapana
0
0
0-3
tavi
0
0
1
heinätavi
0
0
0(-1)
tukkasotka
2
5
9 (-)
punasotka
2
2-3
3-4
keltavästäräkki
1
3
1
ruokokerttunen
10
3
0
rytikerttunen
1(Ä)
1(Ä)
0
rastaskerttunen
1/5(Ä)
0
0
pajusirkku
3
0
0
kanadanhanhi
0
0
1

 
    Sulje